Jak kupować:

 • wybierz interesującą Cię kategorię produktów,
 • wybrany produkt wrzuć do koszyka,
 • gdy skończysz już zakupy idź do kasy,
 • wpisz swoje dane lub zaloguj się,
 • wybierz formę płatności, dostawcę i zatwierdź zakup,
 • czekaj na przesyłkę.

I. WARUNKI KORZYSTANIA z SERWISU

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.hairme.pl/sklep, prowadzony jest przez Hair Partners sp. z o.o. (zwaną dalej Hair Partners), NIP 1132932095, Regon 366665150, z siedzibą w Warszawie 04-306 przy ul. Szaserów 38, tel. 22 648 14 00.
 2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna. Klient może złożyć zamówienie jako gość lub dokonać rejestracji w Sklepie. Konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Hair Partners może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Hair Partners za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Hair Partners
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Hair Partners,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Obsługa Sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-16:00.
 9. Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hairme.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

II. ZAMAWIANIE

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.hairme.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, który stanowi nierozłączną część złożenia zamówienia, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Hair Partners. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

III. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z biurem firmy. Za poprawność danych adresowych odpowiada Klient.
 2. Dostawa na terenie Polski zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Poczty Polskiej
  • firmy kurierskiej
  • paczkomatów InPost
  • wysyłki do firmowych sklepów w celu odbioru osobistego
  • Kuriera48
  • Orlen Paczki
 3. Poza granicami Polski dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy kurierskiej.
 4. Koszty dostawy wynoszą:
  • Na terenie Polski dla zamówień poniżej 100zł:
   • paczkomat InPost – 15zł przelew / 17zł pobranie
   • firma kurierska – 15zł przelew / 17zł pobranie
   • Poczta Polska – 16zł przelew / 20zł pobranie (przesyłki pocztowe nadawane są we wtorki i piątki)
   • Kurier48 – 15zł przelew / 17zł pobranie (przesyłki pocztowe nadawane są we wtorki i piątki)
   • Orlen Paczka – 13zł przelew / 15zł pobranie (przesyłki Orlen Paczką nadawane są w poniedziałki i czwartki)
   • wysyłka do sklepu firmowego i odbiór osobisty na miejscu – 0zł
  • Na terenie Polski dla zamówień powyżej 100zł – 0zł niezależnie od wybranej metody płatności i dostawy
  • Zamówienia zagraniczne:
   • firma kurierska – kontynentalna UE 100zł przelew
   • Poczta Polska – kontynentalna UE 70zł przelew / poza kontynentalną UE 85zł przelew (przesyłki pocztowe nadawane są we wtorki i piątki)
   • dla zamówień powyżej 200zł do kontynentalnej UE – 0zł
 5. Termin realizacji dostawy od dnia nadania wynosi:
  • Na terenie Polski:
   • paczkomat InPost – 1-2 dni robocze
   • firma kurierska – 1-2 dni robocze
   • Poczta Polska – 3-4 dni robocze (przesyłki pocztowe nadawane są we wtorki i piątki)
   • Kurier48 – 1-2 dni robocze (przesyłki pocztowe nadawane są we wtorki i piątki)
   • dostawa do firmowego sklepu – 1-2 dni robocze
   • Orlen Paczka – 1-2 dni robocze (przesyłki Orlen Paczką nadawane są w poniedziałki i czwartki)
  • Zamówienia zagraniczne:
   • przesyłka do krajów kontynentalnej Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera – 3-4 dni robocze
   • przesyłki do krajów kontynentalnej Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej – 4-6 dni roboczych (przesyłki pocztowe nadawane są we wtorki i piątki)
   • przesyłki w obrębie Europy poza kraje kontynentalnej Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej – 4-11 dni roboczych (przesyłki pocztowe nadawane są we wtorki i piątki)

IV. CENY i METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
 2. Całkowita opłata za zamówienie powinna być uiszczona tuż po potwierdzeniu otrzymania i zgodności zamówienia przez pracownika Hair Partners.
 3. Data wpływu środków na konto jest dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku gdy wpłata została dokonana przed potwierdzeniem zamówienia przez pracownika sklepu, datą jest data potwierdzenia.
 4. Opłaty za zamówiony produkt należy dokonać za pomocą systemu płatniczego Przelewy24.pl lub zwykłym przelewem na konto PL 24 1050 1025 1000 0090 8015 5980 ING BANK
 5. W przypadku wyboru płatności kartą przez Przelewy24, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. W przypadku konieczności dokonania przelewu w innej walucie niż PLN, istnieje możliwość zapłaty w Euro lub Dolarach amerykańskich (USD). Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia kwoty do zapłaty. Koszty przelewu przy międzynarodowych transakcjach są po stronie Kupującego.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym mają Państwo prawo odstąpić od zamówienia internetowego w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenie złożenia zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wówczas przysługuje Państwu pełen zwrot kosztów.
 2. Termin w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, jest terminem rozpoczęcia gwarancji.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Hair Partners o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). By odstąpienie było skuteczne, informacja o odstąpieniu powinna dotrzeć do siedziby firmy przez upływem 14 dni. W tym wypadku liczy się data otrzymania. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie w kolejnym dniu roboczym potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Na produkty oznaczone co do gatunku (produkowane seryjne np. kosmetyki, akcesoria) obowiązuje termin zwrotu w zakresie zwykłego zarządu, czyli otwarcia przesyłki, obejrzenia produktu oraz ewentualnego odesłania. Możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny jest możliwa nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrot produktów pozbawionych oryginalnego opakowania i użytkowanych nie zostanie uwzględniony. Produkty, które zostały pozbawione plomby firmowej uznaje się za użytkowane. Zwroty produktów bez plomb firmowym nie będą uwzględniane.
 5. Warunkiem rozpatrzenia zwrotu jest poinformowanie Gwaranta o zamiarze zwrotu, a następnie dostarczenie towaru wraz z opisem i kompletnymi danymi kontaktowymi (proponujemy użycie gotowego FORMULARZA) w bezpiecznym opakowaniu przed upływem 14 dni.
 6. Sklep umożliwia Klientom bezpłatny zwrot za pomocą paczkomatów. Po otrzymaniu informacji o chęci zwrotu Sklep przesyła Klientowi link, z pomocą którego Klient wybiera paczkomat, jakim bezpłatnie wyśle zwracaną przesyłkę.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrócone towary.
 8. Zwrot płatności dokonywany jest elektronicznie na konto Klienta, chyba że między Klientem a Sklepem zostało wynegocjowane inne rozwiązanie.

VI. GWARANCJA

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronie Sklepu.
 2. Okres i warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej dostarczanej razem z produktem, dodatkowo okres gwarancji podawany jest w opisie produktu na stronie Sklepu.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych ze zwykłego lub niewłaściwego użytkowania, działania skrajnych temperatur i innych warunków atmosferycznych, niewłaściwej pielęgnacji lub przechowywania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych niedbalstwem i/lub nie stosowaniem się do zaleceń pielęgnacji.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do Gwaranta towaru wraz z opisem i kompletnymi danymi kontaktowymi w bezpiecznym opakowaniu przed upływem terminu gwarancji (liczy się dzień nadania przesyłki).

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Hair Partners jest producentem Towarów. Hair Partners jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.
 2. Hair Partners jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, w zakresie ustalonym przez gwarancję opisaną w niniejszym regulaminie.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Hair Partners, ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa.
 4. Przyjmowane są tylko reklamacje w formie pisemnej, wraz z reklamowanym produktem, pod rygorem nieważności. Hair Partners zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku decyzji o naprawie w ramach postępowanie reklamacyjnego, odpowiedź pisemna zostanie udzielona w przewidywanym terminie zaś sama naprawa będzie przeprowadzona w czasie niezbędnym do jej wykonania.

VIII. REKLAMACJE w ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Hair Partners podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hair Partners o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Hair Partners, ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Hair Partners zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hair Partners a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hair Partners a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hair Partners.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.